buraxılmaq

buraxılmaq
«Buraxmaq»dan məch. (2, 4, 16, 18, 19, 27 və 28-ci mənalardan başqa).

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • buraxılma — «Buraxılmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çıxmaq — f. 1. Bir yerdən (binadan, otaqdan və s. dən) kənar olmaq, içəridən dışarıya varmaq, getmək, xaric olmaq. Evdən çıxmaq. Kabinetdən çıxmaq. – Çay hazır olanadək mən özümə əlcəklər alım, – deyib Sona otaqdan çıxdı. N. N.. 2. Bir yerə getməyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qalmaq — f. 1. Olduğu yerdə və halda durmaq, yerini dəyişməmək, yerindən getməmək. Hamı getdi, o qaldı. Qışda kənddə qalmaq. – Evdə ancaq Sona ilə Bahadır qaldı. N. N.. Bu axşam student evdə qalaraq, atasına məktub yazmaqla məşğul idi. Ç.. // Yuxarı sinfə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • azad — 1. sif. <fars.> 1. Azadlıqdan istifadə edən, başqasından asılı olmayan, sərbəst. Azad xalq. Azad əmək. Azad həyat. Azad seçki hüququ. 2. Maneəsiz, əngəlsiz, sərbəst, heç bir şeylə məhdud edilməyən. Azad ticarət. Azad satış. // zərf Rahat,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • buraxdırılmaq — məch. Başqasının vasitəsilə buraxılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çap — is. 1. Mətnin mətbəə üsulu ilə yığımı. Çap etmək – bu üsulla nəşr etmək, dərc etmək. Bu kağızların heç birini biz çap etməmişik, necə ki oxucularımıza məlumdur və çap etməyəcəyik. C. M.. Çapa vermək – çap olunmaq üçün təqdim etmək. Mən xatirələrə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həvalə — is. <ər.> 1. Birinin üzərinə, öhdəsinə buraxma, qoyma, tərk etmə; birinə tapşırma. Həvalə edilmək (olunmaq) – üzərinə, öhdəsinə buraxılmaq, qoyulmaq, tapşırılmaq. <Xəlil:> Bax, çay hazır, tökülməsi də gənc xanıma həvalə olunur. Ç..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • körüklənmək — 1. məch. Körüklə hava buraxılmaq, körüklə hava vurulmaq. // qayıd. Körüklənmə nəticəsində qızışmaq, qızarmaq. Kürə körüklənir. 2. f. Qızışmaq, özündən çıxmaq. Sübhanverdizadə körüklənib . . sözünə davam etdi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qoyulmaq — məch. 1. Bir yerə yerləşdirilmək; düzülmək. Kitabların hamısı şkafa qoyuldu. – Bir azdan sonra stol üzərinə qələm, kağız və mürəkkəb qoyuldu. M. S. O.. Sürahilər şərbət və şərablarla doldurulub, sərin bulaqlara qoyulmuş(du). M. Rz.. 2. Əmanət… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tərxis — is. <ər.> hərb. Ordunun sülh şəraitinə keçdikdən sonra hərbi xidmətdən buraxılması. Sıravi heyətin tərxisi. Tərxis etmək – buraxmaq, ordu sıralarından azad etmək. Ordunu tərxis etmək. Tərxis olunmaq – buraxılmaq, ordu sıralarından azad… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”